Global Organic Textile Standard

Global Organic Textile Standard är den internationella miljömärkningen för textil. Miljömärkningen omfattar hela livscykeln från råvara till färdig textil. GOTS ställer även krav på arbetsförhållanden i tillverkningsfabrikerna.